FCE Cambridge B2 First

Kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge B2 First przeznaczony dla dla młodzieży oraz dorosłych

CAMBRIDGE FCE B2 FIRST (FCE)

OPIS

Grupy maks. do 10 osób

KURS DWULETNI

ROK PIERWSZY – FCE 1 (80h)
ROK DRUGI – FCE 2 (80h)

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży oraz dorosłych, w zależności od indywidualnego poziomu każdego ucznia oraz jest w pełni zgodny z podstawą programową i wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.

Kurs B2 FIRST jest DWULETNIM przygotowaniem do egzaminu CAMBRIDGE B2 FIRST
i reprezentuje poziom B2, będący odpowiednikiem poziomu Egzaminu Maturalnego na poziomie ROZSZERZONYM w polskim systemie nauczania.
Materiały dydaktyczne stanowią zestaw podręczników oraz zadania i testy egzaminacyjne. Kurs zakończy jest egzaminem Cambridge B2 First organizowanym przez CLANCITY w siedzibie naszej szkoły.
Do zdania egzaminu wymagany jest wynik minimum 60% z każdej z 4 części egzaminu:

 • słuchania
 • czytania i gramatyki
 • pisania
 • mówienia

Uzyskanie średniej wszystkich w/w części na poziomie 90% skutkuje uzyskaniem wyróżnienia w postaci certyfikatu Cambridge C1 Advanced.

Opłata egzaminacyjna nie jest wliczona w kurs.

W CENIE KURSU

 • 80 lekcje (60 minut) w grupie max. 10 osób
 • Podręcznik
 • Zeszyt ćwiczeń
 • zestaw zadań egzaminacyjnych
 • Zeszyt przedmiotowy
 • próbny egzamin Cambridge B2 First raz w roku
 • dostęp do zestawów słownictwa na platformie edukacyjnej QUIZLET!
 • całoroczny dostęp do platformy edukacyjnej ELT-Skills na poziomie odpowiadającym kursowi!
 • dziennik EduSky umożliwiający śledzenie postępu nauki poprzez wgląd w tematy, materiały dodatkowe, wyniki testów i projektów

Poziom kursu: B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
 • Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Lokalizacje

Zakres materiału powyższego kursu jest w pełni zgodny z programem nauczania według CEFR dla poszczególnych poziomów języka obcego, jednakże poszczególne zagadnienia mogą nie być przepracowywane w kolejności i tempie pracy dziecka w klasie szkolnej. W przypadku chęci nadrabiania/szlifowania materiału szkolnego w w jego tempie i kolejności zachęcamy do skorzystania z pakietu korepetycji

Przed dołączeniem do kursu uczeń poddany jest weryfikacji obecnego poziomu języka w formie testu oraz rozmowy z odpowiadającym danym kursom lektorem. W przypadku okazania w formie elektronicznej i/lub fizycznej certyfikatów potwierdzających znajomość języka na odpowiednim poziomie (tj. A2 dla kursu B1, B1 dla kursu B2, B2 dla kursu C1) test oraz rozmowa nie odbywają się.

Masz pytania?

Śmiało! Napisz do nas lub zadzwoń. Odpowiemy na każde nurtujące Cię pytanie dotyczące naszej oferty.
SKONTAKTUJ SIĘ