Informacje kontaktowe

Formularz kontaktowy

Dane Rejestrowe

SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o.o. –
ul. Radwańska 38/1 ; 93-574 Łódź

NIP: 947-200-04-43

Kapitał zakładowy: 10 000 zł
Wpis do KRS: 0000796688

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem sygn. akt. LD.XX

Numer konta do wpłat:

SÓWKA Edukacja dla Biznesu sp. z o.o.
14 1050 1461 1000 0090 8066 9709 (ING)