EGZAMINY TELC

THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES

Przygotowujemy również do egzaminów telc, które przeprowadzamy w naszej szkole językowej.

Czym jest egzamin TELC?

TELC to skrót od The European Language Certificates. Jako ośrodek przeprowadzający egzaminy, TELC wyróżnia się w swoich wymaganiach wobec kursantów, ich przygotowaniu oraz ocenianiu na egzaminie przede wszystkim podejściem komunikatywnym. Oznacza to bardzo praktyczne spojrzenie na język, jako narzędzie mające ułatwić komunikację, pozwolić na skuteczne porozumiewanie się osobom pragnącym się uczyć lub pracować za granicą oraz integrować się z native speakerami. Na pierwszym miejscu stawiane jest zatem osiągnięcie celu poprawnego wyrażania myśli, potrzeb oraz rozumienia oczekiwań rozmówcy, a nie akademicka perfekcja. Jednocześnie TELC działa w oparciu o międzynarodowy system określania znajomości języków obcych CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages

logo telc - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

Obecnie główne biuro telc GmbH znajduje się we Frankfurcie nad Menem. Nową siedzibą telc będzie Bad Homburg ( w budowie).

telc posiada ponad 40 lat doświadczenia w przeprowadzaniu i tworzeniu testów językowych oraz certyfikowaniu ośrodków partnerskich.

The Common European Framework of Reference for Languages – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

CEFR , czyli opis poziomów znajomości języka obcego, a zatem umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu, został opublikowany przez Radę Europy w roku 2001. Rada Europy przyjęła klasyfikację wprowadzając sześć poziomów oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą:

 • A1 – początkowy/początkujący
 • A2 – podstawowy/przed średniozaawansowanym
 • B1 – niższy średniozaawansowany
 • B2 – wyższy średniozaawansowany
 • C1 – zaawansowany
 • C2 – biegły/profesjonalny

Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej.

 • Umożliwia to międzynarodowe porównanie
 • CEFR w swoim założeniu sugeruje, że osiągnięcie celu komunikatywnego jest istotniejsze, niż gramatyczna poprawność, stąd pojęcie “communicative approach”.

CEFR stanowi podstawę, na której bazują egzaminy telc spełniając tym samym standardy europejskie.

Przegląd egzaminów telc na świecie

 • około 70 typów egzaminów językowych
 • egzaminy zarówno z języka ogólnego, jak i biznesowego
 • około 3300 centrów egzaminacyjnych na świecie
 • Jedna instytucja oferująca wiele egzaminów językowych w obrębie przejrzystego systemu
 • specjalne egzaminy dedykowane dla szkół
 • 10 języków
 • obecność w 20 krajach europejskich
 • oferta dotyczy wszystkich 6 poziomów wg CEFR

Egzaminy telc posiadają wiele akredytacji:

 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w  sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z  dn.01.08.2017r. (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1575) certyfikaty telc stanowią potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych.

 2. Dotyczy to certyfikatów telc z pięciu (!) języków dla podstawowej znajomości języka obcego: telc English B2, telcDeutsch B2, telc Italiano B2, telcFrancais B2, telcEspanol B2 oraz certyfikatów telc z dwóch języków dla zaawansowanej i biegłej znajomości języka obcego (odpowiednio): – telc English C1  oraz telc English C2 oraz telcDeutsch C1 oraz telcDeutsch C2.

 3. Egzaminy telc są uznawalne przy prowadzeniu czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz nadaniu tytułu profesora. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22.09.2011r. Dz.U. nr 204 poz. 1200)Na wielu uczelniach w Polsce zwalniają z lektoratu oraz stanowi podstawę przyznawania punktów w ramach międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+.

 4. Certyfikaty telc honorowane są w trakcie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008r.Dziennik Ustaw nr 227Certyfikaty językowe telc na poziomie B2- są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

 5. ZertifikatDeutsch (B1) jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy jego uzyskiwaniu.

 6. Większość regionów niemieckich uznaje certyfikaty telc na poziomie B1 i B2 jako dyplomy ukończenia szkół średnich.

 7. Telc Deutsch C1 Hochschule jest egzaminem uznawanym przez uczelnie wyższe w Niemczech i umożliwia rozpoczęcie studiów, podobnie na większości uczelni w Austrii i Szwajcarii.

 8. Włochy : ZertifikatDeutsch (B1) uznaje Ministerstwo Edukacji,

 9. Węgry, Republika Czeska: Egzaminy telc (poziom B1, B2) otrzymały akredytacje rządowe i można je zdawać np. jako egzaminy końcowe w szkołach średnich lub wstępne na uczelnie oraz przedkładać wraz z innymi dokumentami (CV) starając się o posadę w instytucjach rządowych czy administracji.

 10. Turecka Rada Szkolnictwa Wyższego akceptuje niemieckie certyfikaty telc na poziomie CEFR B2 i C1.

 11. Uniwersytety w Hiszpanii uznają certyfikaty telc za dowód znajomości języków obcych.

 12. Certyfikaty językowe telc dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego są uznawane w kontekście potwierdzenia dodatkowych kwalifikacji zawodowych na terenie Niemiec.

 13. Certyfikaty telc English C1 są uznawane w Niemczech jako dowód znajomości języka dla nauczycieli szkół podstawowych.

 14. W Zjednoczonym Królestwie, certyfikat telc jest uznawany przez Urząd Kwalifikacji i Egzaminów (Ofqual), niezależny pozarządowy organ regulujący kwalifikacjami oraz egzaminami.

Badanie przeprowadzone przez StiftungWarentest potwierdza, że ​​specjaliści ds. rekrutacji znają certyfikaty telc i postrzegają je jako dodatkowy atut kandydata.

Telc jest członkiem stowarzyszeń jakości ALTE i EAQUALS.

Szkolenia telc zostały certyfikowane przez FobiCert.

Przekonałeś się? Zapisz się na kurs