Pytania i Odpowiedzi o metodzie TEDDY EDDIE

Drogi rodzicu!

W poniższym artykule odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące nowej metody nauczania dzieci, której akredytowanym centrum jesteśmy.

Co to jest „Teddy Eddie”?

TEDDY EDDIE to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2 – 7 lat. Jej głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia są pełne komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy, piosenki, bajki, słuchowiska, ilustracje i zabawki.

modelowe zdjecie profilowe 300x300 1 - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

Jak wygląda i na czym polega kurs Teddy Eddie?

Realizacja każdej z Ksiąg TEDDY EDDIE przewidziana została na 60 spotkań po 35 lub 45 minut. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Wyjątkiem jest tutaj poziom Teddy Eddie MINI przewidziany dla dzieci 2-letnich, gdzie zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

LEKTORZY prowadzący zajęcia uczestniczą w serii szkoleń dotyczących metodyki nauczania języka obcego, specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracy z metodą. Lekcje są regularnie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody, przeszkolonym przez Licencjodawcę.

Bardzo ważnym aspektem metody Teddy Eddie jest kontakt lektora z rodzicami, którzy mogą liczyć na:

 • lekcje otwarte;
 • maile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z dzieckiem w domu (opcjonalnie informacje na e-dzienniku);
 • regularne, ustne informacje dla rodziców na temat postępów grupy, czy indywidualnych dzieci, udzielane po zajęciach;
 • pisemne co semestralne raporty o postępach dziecka.

Czy można/trzeba uczyć się z dzieckiem w domu? W jaki sposób można to robić?

Dzieci uzyskują lepsze rezultaty, jeżeli mają kontakt z językiem również w domu. W skład zestawu ucznia wchodzą płyty z nagraniami, z których dziecko powinno regularnie korzystać w domu. Efekty daje nawet samo bierne słuchanie płyty kilka razy w tygodniu. Dziecko w tym czasie może bawić się lub zajmować innymi czynnościami.

Zalecana i ważna dla dzieci jest też pomoc w zapamiętywaniu „tajnych słówek” (secret words).

Komponenty metody TEDDY EDDIE stwarzają wiele innych dodatkowych możliwości pracy z dzieckiem w domu. W Poradniku dla Rodziców znajdują się wszystkie teksty z kursu (historyjki, piosenki, wierszyki) oraz słownictwo z każdego rozdziału wraz z polskim tłumaczeniem. Jeżeli rodzic ma ochotę, może skorzystać z licznych pomysłów na użycie podręcznika, płyt oraz mini-zestawu z obrazkami do zabaw z dzieckiem. Wiemy z doświadczenia, że każdy przejaw zaangażowania rodzica w naukę dziecka ma ogromny pozytywny wpływ na wyniki nauczania. Nasi lektorzy chętnie pomogą w tym procesie, udzielą wsparcia i odpowiednich sugestii.

Od 2016 roku cały materiał Teddy Eddie dostępny jest też na Placu Zabaw, czyli na platformie edukacyjnej, dostępnej online, a wkrótce również w formie aplikacji mobilnej. Dzieci mogą grać na komputerach, tabletach, a nawet komórkach. Wszystkie gry są prawdziwie edukacyjne, pomagają dziecku jeszcze bardziej osłuchać się z naturalnym materiałem językowym poznawanym na zajęciach.

DC1 7704 1024x683 1 - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

Jak zaobserwujesz postępy dziecka?

Pierwszym naszym celem jest zadowolenie dziecka – żeby polubiło naukę języka obcego, chętnie przychodziło na lekcje i pewnie czuło się w środowisku klasy. Dlatego ważne i celowe jest obserwowanie reakcji, zachowań i postępów dziecka oraz dzielenie się tymi spostrzeżeniami z lektorem.

Weryfikowanie postępów językowych dziecka bywa rzeczą niełatwą dla rodzica, ale i czasami dla lektora. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często zachowanie dziecka czy demonstrowanie nabytych umiejętności znacznie różni się na zajęciach i w domu. Zdarza się, że w klasie uczeń euforycznie bierze udział w zajęciach, wszystko rozumie, śpiewa piosenki i gra w gry, natomiast w domu nie potrafi lub nie chce niczym się pochwalić. Czasami zdarza się odwrotnie: w domu dziecko jest aktywne, opowiada rodzicom bajki, gra z nimi w gry, śpiewa piosenki, a na lekcji jest ciche, bardziej nieśmiałe i prawie się nie odzywa. Dlatego zachęcamy do częstego kontaktu z lektorem, wzajemnej wymianie informacji i współpracy.

W Poradniku dla Rodziców rozpisany jest materiał nauczania – tam znajdą Państwo informacje na temat podstawowych umiejętności i wiedzy, którą dziecko będzie nabywać w trakcie kursu.

Minimum programowe jest takie samo dla wszystkich uczniów. Często jednak postępy dzieci są znacznie większe. Czy i kiedy tak się dzieje, zależy od wielu czynników: frekwencji, wieku dziecka, ilości lat nauki, osłuchania w domu, indywidualnych predyspozycji i charakteru.

Pod koniec semestru otrzymają Państwo szczegółowy RAPORT O POSTĘPACH DZIECKA. Raport wypełnia lektor, biorąc pod uwagę:

 • stopień opanowania słownictwa;
 • stopień zgłębienia przerabianych tekstów;
 • umiejętność reagowania na polecenia i odpowiadania na pytania;
 • udział w grach i zabawach.

Jaki jest więc kurs Teddy Eddie?

 • elastyczny – zaspokaja potrzeby dzieci w różnym wieku (2-7 lat) i na różnym poziomie językowym
 • przyjazny – dzieci uczą się przez zabawę
 • ambitny – zawiera bogaty zasób słów, zwrotów i tekstów
 • skoncentrowany na rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu
 • bliski naturalnemu przyswajaniu języka, na tyle, na ile jest to możliwe w sali lekcyjnej i w ograniczonym czasie
 • prawdziwie komunikacyjny
 • wielopoziomowy – gwarantuje rozwój, płynne przejścia na kolejne poziomy oraz kontynuację procesu nauczania
 • bogaty, co dotyczy zarówno materiału językowego, jak i zestawu ucznia
 • przyjazny rodzicom – zawiera poradnik dla rodziców oraz zapewnia bieżącą informację na temat kursu i postępów dziecka.

PROPONOWANE POSTY

Wydarzenia

Andrzejkowa noc w SÓWCE!

Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 12 lat na radosną zabawę. Andrzejki dla dzieci – dyskoteka, gry oraz zabawy. Zajęcia związane z omówieniem zwyczajów Andrzejkowych.

Czytaj więcej »