O polityce przetwarzania danych

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność i bardzo się staramy zapewnić ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi. Poniżej masz możliwość zapoznania się z Polityką Przetwarzania Danych Osobowych SÓWKA N.J.O.”

 
 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?

Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:
 • w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania
  ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);
 • w celu zawarcia umowy sprzedaży usługi: kursu języka obcego na podstawie Twojego
  zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania zapisów umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego kursu językowego do Twoich potrzeb
  i Twojego poziomu;
 • w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych.
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy windykacyjne, firmy szkoleniowe. Wszyscy nasi podwykonawcy zobowiązani są Umową o przestrzeganie zasad zgodnych z ochroną powierzanych danych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 1. Prawo dostępu do swoich danych
 2. Prawo otrzymania kopii swoich danych
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych
  osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:
  ○ Twoje dane są nieprawidłowe
  ○ Nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych
  ○ Nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych
  lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 4. Prawo do sprostowania swoich danych.
 5. Prawo do usunięcia danych.
  Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
  Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.
 7. Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji.
  W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 8. Prawo do przenoszenia danych.
  Masz prawo do:
  ○ otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie
  ○ zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.
 10. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.