Profi B2

Kurs przeznaczony jest dla uczniów podstawowych i szkół średnich kontynuujących naukę języka niemieckiego z poziomu B1.

KURS NIEMIECKIEGO PROFI B2

OPIS

Grupy maks. do 10 osób

Kurs przeznaczony jest dla uczniów podstawowych (po min. 4 latach nauki języka niemieckiego) i  szkół średnich kontynuujących naukę języka niemieckiego z poziomu B1.  Dedykowany jest osobom, które chciałyby w przyszłości zdawać język niemiecki na maturze, podjąć  studia związane z językiem niemieckim lub zdać międzynarodowy Zertifikat Deutsch Goethe Institut na poziomie B2. Klasyfikacja do kursu następuje na podstawie testu i/lub rozmowy diagnostycznej.

Kurs jest w pełni zgodny z podstawą programową i wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia – dla poziomu B2.

Poniższy kurs jest DWULETNI i po jego zakończeniu uczeń osiąga poziom B2 potwierdzony wewnętrznym egzaminem zgodnym z wymogami Zertifikat Deutsch B2 Goethe Institut.

Rok pierwszy to kurs PROFI B2.1
Rok drugi to kurs PROFI B2.2, który zakończony jest egzaminem.

Tematyka kursu dopasowana jest do wieku i zainteresowań młodzieży. Zastosowano w nim podejście modularne, które pozwala uczniom dogłębnie odkrywać interesujące ich tematy. W programie kursu uczniowie czytają także literaturę niemieckojęzyczną (wydania uproszczone), poznają zagadnienia związane z historią i kulturą Niemiec. W trakcie roku uczniowie zdaja minimum 2 kompleksowe egzaminy próbne, dzięki którym mogą ocenić aktualny stopień przygotowania do egzaminu końcowego na poziomie B2.
Zestaw ucznia (w cenie kursu) zawiera Podręcznik dla ucznia (podręcznik + ćwiczenia w jednym),  Podstawą kursu są materiały niemieckiego wydawnictwa HUEBER .

GŁÓWNE CECHY KURSU

 • różnorodne nagrania audio i video, ćwiczenia wymowy, teksty bazujące na materiale autentycznym, ciekawe opowiadania także z tematów wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (Landeskunde),
 • gramatyka poparta duża ilością ćwiczeń automatyzujących i utwalających
 • ćwiczenia wspomagające komunikację, projekty i elementy nauczani zintegrowanego
 • dodatkowe lekcje materiały i lektury towarzyszące
 • zadania wspierające naukę wszystkich czterech umiejętności językowych – czytania, pisania, słuchania oraz mówienia
 • filmy edukacyjne bazujące na materiale z podręcznika

W CENIE KURSU

 • 36 godzin zajęć (po 55 min.) w grupie max. 8 osób
 • pakiet kursanta (podręczniki, torba firmowa, notes, długopis, pakiet fiszek)
 • dostęp do aplikacji Quizzlet z bazą słownictwa dedykowanego do danego kursu
 • konsultacje dla ucznia/ rodzica raz w miesiącu
 • próbny egzamin ZD B2 organizowany w siedzibie szkoły
 • indywidualne raporty semestralne z informacja o postępach ucznia i zrealizowanym materiale

Poziom kursu: B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
 • Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Lokalizacje

Masz pytania?

Śmiało! Napisz do nas lub zadzwoń. Odpowiemy na każde nurtujące Cię pytanie dotyczące naszej oferty.
SKONTAKTUJ SIĘ