Angielski – Matura

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-5 liceum/technikum, chcących przygotować się do nadchodzącego egzaminu maturalnego.

ANGIELSKI – MATURA

OPIS

Grupy maks. do 10 osób

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas szkół średnich, chcących w sposób kompleksowy usystematyzować i poszerzyć już posiadaną wiedzę z zakresu słownictwa, gramatyki, czytania, pisania oraz słuchania i mówienia – czyli wszystkich umiejętności językowych niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z bardzo wysokim wynikiem.

Poniższy kurs reprezentuje poziom B1 (egzamin podstawowy) oraz B2/B2+ (egzamin rozszerzony) i jest w pełni zgodny z podstawą programową i wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. Prowadzony jest na bazie podręczników zgodnych z najnowszymi wymogami egzaminacyjnymi oraz arkuszy egzaminacyjnych i materiałów pomocniczych.

Kurs nie stanowi przygotowania do egzaminu maturalnego od poziomu całkowicie początkującego (A0) do poziomu B1/B2. Jest to kurs powtórzeniowy dla uczniów posiadających poziom zbliżony do egzaminacyjnego (A2 dla kursu B1, B1/B1+ dla kursu B2/B2+). Przed dołączeniem do kursu uczeń poddany jest weryfikacji obecnego poziomu języka w formie testu oraz rozmowy z odpowiadającym danym kursom lektorem.

W przypadku okazania w formie elektronicznej i/lub fizycznej certyfikatów potwierdzających znajomość języka na odpowiednim poziomie (tj. A2 dla kursu B1, B1 dla kursu B2, B2 dla kursu C1) test oraz rozmowa nie odbywają się.

FORMY KURSU

KURS PODSTAWY

54 godz. (27 spotkań)
120 min. / raz w tygodniu.

sugerowany uczniom klas maturalnych chcącym zdawać egzamin na poziomie podstawowym oraz uczniom klas 1-2 chcącym po jego ukończeniu przygotować się do egzaminu na poziomie rozszerzonym

KURS ROZSZERZONY

54 godz. (27 spotkań)
120 min. / raz w tygodniu.

sugerowany uczniom klas maturalnych chcącym zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym

W CENIE KURSU

 • 27 lekcji (120 minut) w grupie max. 10 osób
 • Podręcznik
 • Zeszyt przedmiotowy
 • dostęp do zestawów słownictwa na platformie edukacyjnej QUIZLET!
 • całoroczny dostęp do platformy edukacyjnej ELT-Skills na poziomie odpowiadającym kursowi!
 • próbny egzamin organizowany na terenie szkoły
 • dziennik EduSky umożliwiający śledzenie postępu nauki poprzez wgląd w tematy, materiały dodatkowe, wyniki testów i projektów

EGZAMIN MATURALNY POZIOM PODSTAWOWY

Poziom kursu: B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
 • Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

EGZAMIN MATURALNY POZIOM ROZSZERZONY

Poziom kursu: B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
 • Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Lokalizacje

Masz pytania?

Śmiało! Napisz do nas lub zadzwoń. Odpowiemy na każde nurtujące Cię pytanie dotyczące naszej oferty.
SKONTAKTUJ SIĘ