Angielski – Egzamin Ósmoklasisty

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, chcących sposób kompleksowy przygotować się do nadchodzącego egzaminu.

Angielski - Egzamin Ósmoklasisty

OPIS

Grupy maks. do 10 osób

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas 8, chcących w sposób kompleksowy usystematyzować i poszerzyć już posiadaną wiedzę z zakresu słownictwa, gramatyki, czytania, pisania oraz słuchania – czyli wszystkich umiejętności językowych niezbędnych do zdania egzaminu ósmoklasisty z bardzo wysokim wynikiem.

Poniższy kurs reprezentuje poziom A2+ i jest w pełni zgodny z podstawą programową i wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. Prowadzony jest na bazie podręczników zgodnych z najnowszymi wymogami egzaminacyjnymi oraz arkuszy egzaminacyjnych i materiałów pomocnicznych.

Kurs nie stanowi przygotowania do egzaminu ósmoklasisty od poziomu całkowicie początkującego (A0) do poziomu egzaminacyjnego A2+.

RODZAJE ZADAŃ, KTÓRYCH MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ

 • Rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstów pisanych: zadania z luką, odpowiedzi na pytania.
 • Znajomość środków językowych: tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, przekształcanie zdań, zadania z lukami.
 • Wypowiedź pisemna: pisanie ogłoszenia, notatki, zaproszenia, wpisu na blogu, wiadomości email itp.

Opanowywanie tych umiejętności wymaga przyswojenia określonego zasobu słownictwa, gramatyki oraz umiejętności komunikacyjnych. W trakcie tego kursu w sposób praktyczny
będziemy ćwiczyć z uczniami powyższe umiejętności tak, aby byli przygotowani do wszystkich wymogów egzaminu.

W CENIE KURSU

 • 28 lekcji (90 minut) w grupie max. 10 osób
 • Podręcznik
 • Zeszyt ćwiczeń
 • Zeszyt przedmiotowy
 • dostęp do zestawów słownictwa na platformie edukacyjnej QUIZLET!
 • próbny egzamin organizowany na terenie szkoły
 • dziennik EduSky umożliwiający śledzenie postępu nauki poprzez wgląd w tematy, materiały dodatkowe, wyniki testów i projektów

Poziom kursu: A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
 • Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Lokalizacje

Masz pytania?

Śmiało! Napisz do nas lub zadzwoń. Odpowiemy na każde nurtujące Cię pytanie dotyczące naszej oferty.
SKONTAKTUJ SIĘ