CAMBRIDGE B1 Preliminary (PET)

Kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge B1 Preliminary przeznaczony dla uczniów klas 6-8

CAMBRIDGE B1 PRELIMINARY (PET)

OPIS

Grupy maks. do 10 osób

KURS DWULETNI

ROK PIERWSZY – PET 1
ROK DRUGI – PET 2

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6SP-2LO, w zależności od indywidualnego poziomu każdego ucznia oraz jest w pełni zgodny z podstawą programową i wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.

Kurs B1 PRELIMINARY jest DWULETNIM przygotowaniem do egzaminu CAMBRIDGE B1 PRELIMINARY i reprezentuje poziom B1, będący odpowiednikiem poziomu Egzaminu Maturalnego na poziomie podstawowym w polskim systemie nauczania.

Materiały dydaktyczne stanowią zestaw podręczników oraz zadania i testy egzaminacyjne. Kurs zakończy jest egzaminem Cambridge B1 Preliminary organizowanym przez CLANCITY w siedzibie naszej szkoły. Do zdania egzaminu wymagany jest wynik minimum 60% z każdej z 4 części egzaminu:

 • słuchania
 • czytania i gramatyki
 • pisania
 • mówienia

Uzyskanie średniej wszystkich w/w części na poziomie 90% skutkuje uzyskaniem wyróżnienia w postaci certyfikatu Cambridge B2 First.

Opłata egzaminacyjna nie jest wliczona w kurs.

W CENIE KURSU

 • 64 lekcje(55 minut) w grupie max. 10 osób
 • Podręcznik
 • Zeszyt ćwiczeń
 • zestaw zadań egzaminacyjnych
 • Zeszyt przedmiotowy
 • próbny egzamin Cambridge B1 Preliminary raz w roku
 • dostęp do zestawów słownictwa na platformie edukacyjnej QUIZLET!
 • całoroczny dostęp do platformy edukacyjnej ELT-Skills na poziomie odpowiadającym kursowi!
 • dziennik EduSky umożliwiający śledzenie postępu nauki poprzez wgląd w tematy, materiały dodatkowe, wyniki testów i projektów

Poziom kursu: B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
 • Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
 
 

Lokalizacje

Zakres materiału powyższego kursu jest w pełni zgodny z programem nauczania według CEFR dla poszczególnych poziomów języka obcego, jednakże poszczególne zagadnienia mogą nie być przepracowywane w kolejności i tempie pracy dziecka w klasie szkolnej. W przypadku chęci nadrabiania/szlifowania materiału szkolnego w w jego tempie i kolejności zachęcamy do skorzystania z pakietu korepetycji

Przed dołączeniem do kursu uczeń poddany jest weryfikacji obecnego poziomu języka w formie testu oraz rozmowy z odpowiadającym danym kursom lektorem. W przypadku okazania w formie elektronicznej i/lub fizycznej certyfikatów potwierdzających znajomość języka na odpowiednim poziomie (tj. A2 dla kursu B1, B1 dla kursu B2, B2 dla kursu C1) test oraz rozmowa nie odbywają się.

Masz pytania?

Śmiało! Napisz do nas lub zadzwoń. Odpowiemy na każde nurtujące Cię pytanie dotyczące naszej oferty.
SKONTAKTUJ SIĘ