CAMBRIDGE C2 PROFICIENCY

Kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge C2 Proficiency przeznaczony dla uczniów klas szkół średnich oraz dorosłych

CAMBRIDGE C2 PROFICIENCY (CPE)

OPIS

Grupy maks. do 10 osób

KURS DWULETNI

ROK PIERWSZY – CPE 1 (100h)
ROK DRUGI – CPE 2 (100h)

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży oraz dorosłych, w zależności od indywidualnego poziomu każdego ucznia oraz jest w pełni zgodny z podstawą programową i wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.

Kurs C2 PROFICIENCY jest DWULETNIM przygotowaniem do egzaminu CAMBRIDGE C2 PROFICIENCY i reprezentuje poziom C2, wykraczając poza poziom szkół państwowych, obejmując najwyższy poziom biegłości językowej obecnej w strukturach akademickich i zawodowych. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe w nawet najbardziej złożonych wypowiedziach. Jest w stanie swobodnie prowadzić rozmowy na tematy ogólne oraz profesjonalne i akademickie.

Materiały dydaktyczne stanowią zestaw podręczników oraz zadania i testy egzaminacyjne.

Kurs zakończy jest egzaminem Cambridge C2 PROFICIENCY organizowanym przez CLANCITY w siedzibie naszej szkoły.

Do zdania egzaminu wymagany jest wynik minimum 60% z każdej z 4 części egzaminu:

 • słuchania
 • czytania i gramatyki
 • pisania
 • mówienia

Opłata egzaminacyjna nie jest wliczona w kurs.

W CENIE KURSU

 • 50 lekcji (120 minut) w grupie max. 10 osób
 • Dwa podręcznik
 • Odpowiadające im zeszyty ćwiczeń
 • zestaw zadań egzaminacyjnych
 • lektury wypożyczone z zasobów szkoły
 • Zeszyt przedmiotowy
 • próbny egzamin Cambridge C2 Proficiency raz w roku
 • dostęp do zestawów słownictwa na platformie edukacyjnej QUIZLET!
 • całoroczny dostęp do platformy edukacyjnej ELT-Skills na poziomie odpowiadającym kursowi!
 • dziennik EduSky umożliwiający śledzenie postępu nauki poprzez wgląd w tematy, materiały dodatkowe, wyniki testów i projektów

Poziom kursu: C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta oraz samodzielnie formułuje spójne wypowiedzi zrozumiałe w środowisku profesjonalnym.
 • Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi swobodnie odnosić się do sensu literalnego i ukrytego wypowiedzi ustnych i pisemnych.
 • Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Lokalizacje

Zakres materiału powyższego kursu jest w pełni zgodny z programem nauczania według CEFR dla poszczególnych poziomów języka obcego, jednakże poszczególne zagadnienia mogą nie być przepracowywane w kolejności i tempie pracy dziecka w klasie szkolnej. W przypadku chęci nadrabiania/szlifowania materiału szkolnego w w jego tempie i kolejności zachęcamy do skorzystania z pakietu korepetycji

Przed dołączeniem do kursu uczeń poddany jest weryfikacji obecnego poziomu języka w formie testu oraz rozmowy z odpowiadającym danym kursom lektorem. W przypadku okazania w formie elektronicznej i/lub fizycznej certyfikatów potwierdzających znajomość języka na odpowiednim poziomie (tj. A2 dla kursu B1, B1 dla kursu B2, B2 dla kursu C1) test oraz rozmowa nie odbywają się.

Masz pytania?

Śmiało! Napisz do nas lub zadzwoń. Odpowiemy na każde nurtujące Cię pytanie dotyczące naszej oferty.
SKONTAKTUJ SIĘ