KALENDARZ DNI WOLNYCH

Kalendarz roku szkolnego

Dni wolne i święta w których szkoła nie prowadzi zajęć.

POCZĄTEK ZAJĘĆ

Zajęcia rozpoczynamy 12 września!

KALDENDARZ DNI WOLNYCH

(W tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych grupowych; przy kursach indywidualnych terminy ustalane są indywidualnie z klientem i kalendarz dni wolnych nie obowiązuje)

12 września 2022 – Początek roku szkolnego

31 października – 1 listopada 2022 – Święto Zmarłych

11 – 13 listopada 2022 – Święta państwowe

22 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023 – Święta religijne i Nowy Rok

6 – 8 stycznia 2023 – Święto religijne

16 – 29 stycznia 2023 – FERIE ZIMOWE

6 – 11 kwietnia 2023 – Święta religijne

1 – 3 maja 2023 – Święta państwowe

8 – 11 czerwca 2023 – Święto religijne

23 czerwca 2023 – Koniec roku szkolnego